Solucions innovadores per al destí de les cendres

Cada cop són més les persones que prefereixen la incineració, especialment als grans nuclis urbans, com Badalona, on més de la meitat dels serveis funeraris ja són d’aquest tipus.

Aquest increment ha comportat el desenvolupament d’opcions per al destí de les cendres, en espais dissenyats especialment per a aquesta finalitat. En aquest sentit, PFB Serveis Funeraris, que compta amb servei de cremació des de 2003, ha estat una empresa pionera en la creació de diverses iniciatives innovadores per a cendres, adaptades a les necessitats i preferències de les famílies, facilitant a la vegada un punt físic on retre el darrer comiat a l’ésser estimat i on poder-lo recordar:

Columbaris al tanatori

Els usuaris que opten per la cremació poden fer tot el procés funerari sense haver-se de traslladar en cap moment, des de la vetlla fins a la inhumació de les cendres. És el cas dels columbaris del Tanatori de Badalona i del Tanatori del Litoral (Jardí del record), que permeten el descans de les cendres dins el mateix recinte.

En plena natura: ‘Camí del repòs’

Envoltada de natura, aquesta alternativa per al destí de les cendres se situa en els jardins del Tanatori de Badalona. El Camí del repòs permet preservar la memòria del difunt a la vegada que es fa una gestió de les cendres responsable i sostenible

Cementiris amb espais per a urnes

Els cementiris de Badalona, Montgat i Sant Feliu de Llobregat, gestionats per PFB Serveis Funeraris, disposen també de sepultures específiques per al repòs de les cendres. En els tres casos es tracta de columbaris de paret, que permeten la inhumació d’una o més urnes.

‘Espai Memorial Sagrat Cor de Jesús’

La Parròquia de Sant Josep de Badalona compta amb un lloc especial perquè les famílies puguin donar sepultura a les cendres de l’ésser estimat. Es tracta de l’Espai Memorial Sagrat Cor de Jesús, amb 80 columbaris cineraris. Gestionat per PFB Serveis Funeraris, el memorial es troba a l’esquerra de l’Altar Major, dins la Capella del Sagrat Cor de Jesús de la parròquia. Aquí, els columbaris ofereixen un espai idoni per al record del difunt, en un entorn íntim, que afavoreix el recolliment espiritual.

Cendres al mar

PFB organitza actes personalitzats i íntims per a les famílies que trien el mar com a destí de les cendres. Es tracta d’un servei que es fa amb una embarcació per a un grup reduït, on es pot celebrar una cerimònia de comiat. En aquest cas, l’empresa disposa de tots els permisos necessaris, amb ple compliment del marc legislatiu, respectant en tot moment el medi ambient. És per això, que les urnes que s’empren per al servei de cendres al mar són 100 % biodegradables i ecològiques.