Tràmits

 • serveis tramits funeraris pfb serveis funeraris

Ajudar les persones és el nostre objectiu principal.

En aquests moments difícils és quan les persones necessiten tota l’ajuda que els hi poguem donar.

Una defunció comporta un seguit de tràmits legals obligatoris que, encara que hi hagi dolor, no es poden esquivar. Per això, ens encarreguem de totes les gestions necessàries i els facilitem al màxim tots els tràmits.

 • Obtenir el certificat de defunció
 • Aconseguir el certificat de vida o accident amb cobertura de defunció
 • Donar de baixa al difunt del I.N.S.S
 • La tramitació de la pensió de viduïtat o orfandat
 • L’obtenció del certificat de les últimes voluntats

Els tràmits necessaris després de la defunció:

Sabem a més que la tramitació de l’herència d’un ésser estimat és especialment complicada.

Per ajudar-lo en aquesta gestió, li oferim posar-lo en contacte amb una assessoria especialitzada que li realitzarà aquest tràmit i li oferim una consulta gratuïta perquè pugui informar-se del funcionament i de tots els detalls que això comporta.

El mantindrem informat de totes aquestes gestions i estem a la seva disposició per qualsevol dubte que pugui sorgir. Perquè la nostra màxima prioritat és evitar-li totes les preocupacions administratives que comporta una defunció.

PS tramits
 • Certificat de defunció degudament firmat
 • DNI de la persona morta
 • Roba per a vestir el difunt, si es desitja
 • Pòlissa i l’últim rebut del pagament realitzat, si el difunt era assegurat d’alguna Companyia
 • Títol de propietat del nínxol on ha de ser enterrat, en cas que ho tinguessin.
 • En el cas de que el difunt hagi de ser traslladat fora de Catalunya, seran necessaris 2 exemplars del certificat mèdic de defunció.