Tràmits

 • serveis tramits funeraris pfb serveis funeraris

Ajudar les persones és el nostre objectiu principal

En aquests moments difícils és quan les persones necessiten tota l’ajuda que els puguem donar.

Una defunció implica un seguit de tràmits legals obligatoris que, encara que hi hagi dolor, no es poden esquivar. Per això, ens encarreguem de totes les gestions necessàries i us facilitem al màxim tots els tràmits.

 • Obtenir el certificat de defunció
 • Aconseguir el certificat de vida o accident amb cobertura de defunció
 • Donar de baixa de l’INSS la persona difunta
 • Tramitar la pensió de viduïtat o orfandat
 • Obtenir el certificat de les últimes voluntats

Els tràmits necessaris després de la defunció

Sabem a més que la tramitació de l’herència d’un ésser estimat és especialment complicada.

Per ajudar-vos en aquesta gestió, us oferim posar-vos en contacte amb una assessoria especialitzada que us farà aquest tràmit i us oferim una consulta gratuïta perquè pugueu informar-vos del funcionament i de tots els detalls que suposa.

Us mantindrem al corrent de totes aquestes gestions i estarem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que pugui sorgir. Perquè la nostra màxima prioritat és evitar-vos totes les preocupacions administratives que implica una defunció.

PS tramits
 • Certificat de defunció degudament firmat
 • DNI de la persona difunta
 • Roba per a vestir la persona difunta, si ho voleu
 • Pòlissa i últim rebut del pagament efectuat, si la persona difunta era assegurada d’alguna companyia
 • Títol de propietat del nínxol on s’ha d’enterrar, en cas que el tingueu
 • En cas de que la persona difunta hagi de ser traslladada fora de Catalunya, caldran  2 exemplars del certificat mèdic de defunció