El descans de les cendres

  • Camí del Repòs

  • Camí del Repòs

  • Columbaris

  • Jardí de les cendres

Ja sigui per voluntat de la família o per desig explícit de la persona difunta, la incineració és una de les opcions més escollides actualment.

A PFB Serveis Funeraris disposem d’un complet servei que engloba tot el procés: des de la cremació fins a l’assessorament especialitzat i detallat sobre el dipòsit, tractament o trasllat de les cendres.

Respecte al dipòsit de les cendres, disposem de tot tipus d’urnes, incloent-hi les ecològiques i biodegradables, respectuoses amb la legislació i la sostenibilitat del medi ambient, a fi que una vida en pugui generar una de nova.

Si el que desitgen les famílies és tenir un record especial, disposem, entre d’altres, de miniurnes, reliquiaris i joies de record (la tecnologia permet, fins i tot, l’opció de convertir les cendres en un diamant).

Inhumació de les cendres

Pel que fa a la inhumació de les cendres, a PFB Serveis Funeraris disposem d’espais específics com ara columbaris, el Jardí del Repòs o l’inaugurat recentment Camí del Repòs, a Badalona: zones habilitadas especialment per a aquest fi en un entorn natural al parc de la Serralada de Marina. També oferim l’opció de custòdia de les cendres per al període que les famílies desitgin.

Per últim, a PFB us oferim la gestió del trasllat de les cendres a qualsevol lloc.