Política de Qualitat

Pompas Fúnebres de Badalona, S.A., transcorreguts gairebé 15 anys des de la inauguració del Tanatori de Badalona i de la primera implantació del seu sistema de qualitat ha assumit la prestació d’un servei funerari modern, complet i flexible a mesura de les famílies, havent consolidat una gamma de serveis que completa el cicle funerari des de la tramitació fins a la inhumació. Així mateix ofereix serveis d’incineració i contractació de sepultures, havent ampliat en aquests anys el seu àmbit d’actuació en sentit objectiu (més serveis) i territorial (arribant a major nombre de poblacions).

Tots els mitjans serveixen perquè els familiars obtinguin un servei directe, personalitzat i el més immediat possible, sense desplaçaments innecessaris. La nostra màxima missió és cuidar d’aquestes famílies i dels seus difunts.

Perseguim l’excel·lència en el nostre treball perquè aquesta cura transcendeixi del que ha de fer-se i arribar a cobrir totes les necessitats de cadascuna de les famílies que atenem.

L’establiment d’un servei de qualitat, personalitzat i flexible a cadascun dels usuaris té com a màxim objectiu l’obtenció de la satisfacció del client. Aquesta vocació de servei i atenció a l’usuari és creixent, en el sentit que portarà a detectar aquestes necessitats de les famílies i atendre-les de forma contínua, al moment de la contractació i amb posterioritat.

Perseguim un vincle sostenible amb els usuaris, acompanyant-los en el dolorós moment del comiat d’un ser estimat i en tots aquells moments en què amb posterioritat precisin la nostra ajuda. En aquest sentit s’emmarquen l’atenció psicològica gratuïta a les famílies i la creació d’un fons bibliogràfic especialitzat.

La llarga trajectòria de l’empresa i aquesta voluntat d’excel·lència en la implantació de la seva política de qualitat, juntament amb les revisions del sistema, garanteixen la sostenibilitat de la mateixa. La nostra màxima ha de ser el manteniment de la confiança, garantia i perdurabilitat que ofereix l’empresa.

Tot això des del ferm compromís amb el respecte al medi ambient i amb la societat.

Garantia de qualitat

Des de 2004, comptem amb la certificació ISO 9001 que avalua la nostra gestió de qualitat i excel·lència del nostre servei. Som, a més a més, un referent a nivell europeu en el trcactament dels difunts

  • Serveis florals

    serveis florals online
  • Necrològiques i condolences

    necrologiques i condolencies
  • pstramits