Política de qualitat

Pompas Fúnebres de Badalona, S. A., un cop transcorreguts gairebé quinze anys des de la inauguració del tanatori de Badalona i de la primera implantació del seu sistema de qualitat, ha assumit la prestació d’un servei funerari modern, complet i flexible a la mida de les famílies i ha consolidat una gamma de serveis que completa el cicle funerari des de la tramitació fins a la inhumació. Així mateix, ofereix serveis d’incineració i contractació de sepultures i ha ampliat en aquests anys el seu àmbit d’actuació tant pel que fa al nombre de serveis com a l’abast territorial, atès que actualment cobreix un nombre més gran de poblacions.

Tots els mitjans serveixen perquè els familiars obtinguin un servei directe, personalitzat i el més immediat possible, sense desplaçaments innecessaris. La nostra màxima missió és tenir cura d’aquestes famílies i dels seus difunts.

Perseguim l’excel·lència en la nostra tasca perquè aquesta cura vagi més enllà del que estrictament s’ha de fer i arribi a cobrir totes les necessitats de cadascuna de les famílies que atenem.

L’establiment d’un servei de qualitat, personalitzat i flexible per a cadascun dels usuaris té com a màxim objectiu l’obtenció de la satisfacció del client. Aquesta vocació de servei i atenció a l’usuari és creixent, en el sentit que porta a detectar aquestes necessitats de les famílies i atendre-les d’una manera continuada, des del moment de la contractació i amb posterioritat.

Cerquem un vincle sostenible amb els usuaris, els acompanyem en el dolorós moment del comiat d’un ésser estimat i en tots aquells moments en què posteriorment requereixin la nostra ajuda. És en aquest àmbit que s’emmarquen l’atenció psicològica gratuïta a les famílies i la creació d’un fons bibliogràfic especialitzat.

La llarga trajectòria de l’empresa i aquesta voluntat d’excel·lència en la implantació de la seva política de qualitat, juntament amb les revisions del sistema, en garanteixen la sostenibilitat. La nostra màxima ha de ser el manteniment de la confiança, la garantia i la perdurabilitat que ofereix l’empresa.

I tot, des del ferm compromís amb la societat i amb el respecte pel medi ambient.

Garantia de qualitat

Des de 2004, disposem de la certificació ISO 9001 que avala la nostra gestió de la qualitat i l’excel·lència del nostre servei. Som, a més, un referent a escala europea en el tractament dels difunts.

  • Serveis florals

    serveis florals online
  • Necrològiques i condolences

    necrologiques i condolencies
  • pstramits