Opcions responsables per a la gestió i el destí de les cendres

• PFB Serveis Funeraris ofereix múltiples alternatives per al descans de les cendres

• La funerària gestiona diverses sepultures per a urnes a cementiris, tanatoris, i esglésies, així com en espais en plena natura

En els darrers anys, la incineració s’ha posicionat com a una de les principals tendències de futur en l’àmbit funerari. Segons dades de PFB Serveis Funeraris a l’àrea metropolitana de Barcelona, aquesta opció va arribar per primer cop al 61 % el 2020. Tot i ser un any atípic, molt marcat per la pandèmia, ja fa temps que la incineració és l’alternativa preferida per més de la meitat de les famílies i es preveu que segueixi creixent a mig termini.

Per donar resposta a la demanda de cremació, PFB compta amb servei d’incineració propi i ofereix iniciatives innovadores per al destí de les cendres. Es tracta de sepultures especifiques per a urnes, anomenades columbaris, que poden ubicar-se en cementiris, tanatoris, esglésies o entorns naturals autoritzats.

Aquestes opcions faciliten una gestió adequada i sostenible de les urnes i les cendres, ja que eviten que es deixin o s’escampin de forma descontrolada enmig de la natura o en espais inapropiats. A més, proporcionen a les famílies un punt de referència físic adequat per al record de l’ésser estimat. Segons els experts en dol, és recomanable donar sepultura a les cendres en un espai concret i adient, i evitar guardar-les a casa, amb l’objectiu de poder fer una bona gestió emocional del procés de pèrdua.

Algunes alternatives per al descans de les cendres que ofereix PFB Serveis Funeraris són:

Sepultures per a cendres als cementiris:

Els cementiris de Badalona, Montgat i Sant Feliu de Llobregat, gestionats per PFB Serveis Funeraris, disposen de sepultures específiques per al repòs de les cendres. En els tres casos es tracta de columbaris de paret, que permeten la inhumació d’una o més urnes.

Columbaris al tanatori:

PFB Serveis Funeraris permet que les famílies que opten per la cremació puguin fer tot el procés funerari sense haver-se de traslladar en cap moment, des de la vetlla fins a la inhumació de les cendres. És el cas dels columbaris del Tanatori de Badalona i del Tanatori del Litoral (Jardí del Record), que permeten el descans de les cendres dins el mateix recinte de l’equipament.

En plena natura: Camí del Repòs:

Aquesta alternativa per al destí de les cendres es troba integrada en plena natura, en l’entorn del Parc de la Serralada de la Marina, dins els terrenys del Tanatori de Badalona. El Camí del Repòs permet preservar la memòria del difunt a la vegada que es fa una gestió de les cendres responsable i sostenible en un espai natural.

Espai Memorial Sagrat Cor de Jesús:

La Parròquia de Sant Josep de Badalona compta amb un lloc especial perquè les famílies puguin donar sepultura a les cendres de l’ésser estimat. Es tracta de l’Espai Memorial Sagrat Cor de Jesús, amb 80 columbaris cineraris.
Gestionat per PFB Serveis Funeraris, el memorial es troba a l’esquerra de l’Altar Major, dins la Capella del Sagrat Cor de Jesús de la parròquia. Aquí, els columbaris ofereixen un espai idoni a les famílies que optin per la incineració, en un entorn íntim, que afavoreix el recolliment espiritual.

Cendres al mar:

PFB organitza actes personalitzats i íntims per a les famílies que trien el mar com a destí de les cendres. Es tracta d’un servei que es fa amb una embarcació per a un grup reduït, on es pot celebrar una cerimònia de comiat. En aquest cas, l’empresa disposa de tots els permisos necessaris, amb ple compliment del marc legislatiu, respectant en tot moment el medi ambient. És per això, que les urnes que s’empren per al servei de cendres al mar són 100 % biodegradables i ecològiques.