El Diari de Badalona va publicar en la passada edició de Novembre de 2020, una entrevista amb la Directora General de PFB Serveis Funeraris.

L’entrevista ha posat de relleu la capacitat d’adaptació de la companyia com a element fonamental per donar resposta a les famílies en temps de Covid-19.

La funerària ha pogut fer front a l’important augment de defuncions registrades en aquests darrers mesos, tot això garantint la seguretat de treballadors i usuaris.