Col·laboració amb entitats mèdiques

La nostra empresa, com a part de la societat, ha de participar de manera activa en qualsevol iniciativa per millorar-la. Tenim la possibilitat de fer-ho en l’àmbit medicocientífic i és per això que hem iniciat una col·laboració amb el Banc d’Ulls i la Clínica Barraquer.

Article de la revista Barraquer sobre la tasca del Banc d’Ulls

A més, continuem aquest compromís amb altres entitats, totes relacionades amb la recerca mèdica.

En definitiva, col·laborem per fer arribar el missatge que amb una vida que ja ha acabat en podem salvar d’altres.

logoBarraquer_pequenologo-bancOjos

Els nostres principis

  • Profund compromís amb les famílies en moments difícils
  • Esperit constant de millora en la nostra atenció i els nostres serveis
  • Vocació de contribució activa a la societat i a la vida amb el suport a la recerca mèdica i a altres institucions, com el Banc d’Ulls i el Banc de Sang i Teixits
  • Respecte a la sostenibilitat del medi ambient

Si heu observat conductes que contravenen el nostre Codi ètic, informeu-nos-en a l’enllaç adjunt.

×